Visie

“In het verleden en nu op dit moment zult u bij een sterfgeval van uw naaste een uitvaartondernemer in de hand nemen. Wettelijk bent u dit echter niet verplicht.”

Bedrijfsbeschrijving:

Doe-het-zelf-uitvaart.nl is een nieuw concept binnen de uitvaartbranche. Doe-het-zelf-uitvaart.nl geeft nabestaanden de mogelijkheid om de uitvaart van hun dierbare zelf te organiseren, waarbij afzonderlijk een keuze kan worden gemaakt over elk onderdeel, product of dienst van de uitvaart. Deze onderdelen zijn dan simpelweg als product te koop of te huur. Naast het aanbieden van de onderdelen wil Doe-het-zelf-uitvaart.nl nabestaanden ondersteunen of zorgverlening bieden bij alle facetten die bij de uitvaart naar voren komen. Nabestaanden kunnen een uitvaartbegeleider inhuren voor de ondersteuning of zorgverlening bij onderdelen van de uitvaart die men zelf niet wil of kan organiseren.

Onze visie:

In de tijd waarin wij nu leven is het taboe om ergens voor te betalen waarvan je niet de in en outs weet. Doe-het-zelf-uitvaart is een bedrijf dat het anders doet. Een handelswijze die voor onze klanten helder is tot op het detail. Eerlijkheid, duidelijkheid en vrijheid zijn belangrijke factoren die terug te vinden zijn in onze dienstverlening. Kennis en ervaring worden zodanig ingezet dat de klant kan profiteren van een andere aanpak. Eén die op emotioneel vlak meer bevredigt en tegelijk niet de hoofdprijs eist. De online generatie is immers de opdrachtgever van de toekomst.

Onze missie:

Mensen de keuze geven alles te bepalen in een markt waar dit ongebruikelijk is, is wat wij met onze organisatie willen. Dit levert vooral voordelen en opties op voor de consument. Extra mogelijkheden bieden behoort ook tot ons werkveld. Klanten zijn in staat zich in te kunnen zetten voor hun dierbare. Dit is naar ons idee ongetwijfeld bevorderend voor het verwerken van het verlies.

Onze dienstverlening stelt u in staat om per onderdeel te besluiten of u dit zelf wilt organiseren of dat u dit aan een uitvaartbegeleider overlaat.