Voorbeeld teksten

Op deze pagina kunt u verschillende voorbeeld teksten zien. U hoeft hier geen keuze te maken maar mag natuurlijk wel.

 

De aanhef:

Een allernaaste kan men eigenlijk nooit missen, daarom zijn wij wel diep bedroefd, maar ook dankbaar dat mijn lieve man / vrouw, onze zorgzame vader / moeder en opa / oma een verdere lijdensweg bespaard is gebleven. Vandaag is hij / zij van ons heengegaan op de leeftijd van ….. jaar.

Na een leven vol toewijding en zorg voor allen die hem / haar lief waren, is na een kort ziekbed rustig ingeslapen onze lieve man / vrouw, vader / moeder en opa / oma

Verzwakt maar tot aan het eind zo sterk van geest is vandaag van ons heengegaan onze fantastische broer / zus en oom / tante

Na een jarenlange, liefdevolle verzorging in verpleeghuis / woonzorgcentrum “……………………”, waarvoor wij heel erg dankbaar zijn,  is onze lieve moeder / vader op 31 maart jongstleden aan een nieuwe reis begonnen

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat wij samen mochten beleven, laten wij u weten dat vandaag, toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze lieve………..

 

Mededelingen:

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op maandag …..april van …….. – …….. uur in het uitvaartcentrum, voorbeeldstraat 1 te voorbeeld. De uitvaartplechtigheid zal gehouden worden op dinsdag …..april….. om ……uur in het crematorium, (adres) te ( plaats ). Na afloop ontmoeten wij u in de ontvangkamer aldaar.

Onze vader en opa is thuis opgebaard alwaar gelegenheid is om afscheid van hem te nemen op ( datum en tijd ). De begrafenis zal plaatsvinden dinsdag ( datum en tijd )  op de Algemene Begraafplaats aan de (adres) te ( plaats ). Voorafgaand komen wij om ( tijd ) samen om hem te herdenken in de aula op de begraafplaats.