vraag en antwoord begraafplaats

 

Als u kiest voor een begrafenis zijn er een aantal mogelijkheden waar u over na moet denken. Er zijn in Nederland op de meeste begraafplaatsen verschillende soorten graven.

Particuliere begraafplaatsen

Begraafplaatsen die in het bezit zijn van organisaties anders dan de gemeente. Vaak zijn dit kerkelijke begraafplaatsen. Op deze begraafplaatsen zijn verschillende graven te onderscheiden. Namelijk algemene en familiegraven. Het verschil tussen beide graven is feitelijk dat bij een algemeen graf de organisatie rechthebbend is en dat uw dierbare begraven wordt bij 1 of 2 andere personen die willekeurig bij elkaar begraven worden. Bij familiegraven is de rechthebbende van het graf de opdrachtgever die opdracht geeft voor de begrafenis. Dit houdt in dat de rechthebbende bepaalt wie er eventueel in de toekomst begraven in het familiegraf, dit zal in de meeste gevallen familie van elkaar zijn. Op de meeste begraafplaatsen geldt voor algemene graven een tijdsduur van 10 jaar (wat ook de minimale grafrust is). Op sommige begraafplaatsen bestaat de mogelijkheid om deze tijdsduur te verlengen, bij andere echter niet wat inhoudt dat na 10 jaar het graf wordt geruimd en de overblijfselen in een verzamelgraf gelegd worden. Voor familiegraven wordt vaak een tijdsduur van 20 jaar gehanteerd met de mogelijkheid tot verlenging.

Gemeentelijk begraafplaats

Onder gemeentelijke begraafplaatsen wordt verstaan. Iedere gemeente in Nederland heeft de wettelijke plicht om een begraafplaats te hebben voor zijn of haar ingezetenen. Een gemeentelijke kent ook het onderscheid zoals hierboven beschreven tussen algemene- en familiegraven. Wat een gemeentelijke begraafplaats ook vaak heeft zijn verschillende afdelingen. Bv. een algemeen gedeelte, rooms-katholiek gedeelte, islamitisch gedeelte en een kindergedeelte.

Natuur begraafplaats

Er zijn inmiddels in Nederland een aantal natuur begraafplaatsen. Deze liggen in een natuurrijke omgeving veel al met bos.

Grafmonument

Op de meeste begraafplaatsen is het mogelijk om na de begrafenis een monument te plaatsen ter nagedachtenis aan de overledene. Hierbij dient u zich echter wel te houden aan de vergunningen zoals die beschreven zijn in het begraafplaatsreglement.

 

 

 

 

Natuurbegraafplaats Heidepol