vraag en antwoord kerkelijke uitvaart

 

Kerkelijke uitvaart

Bij de religieuze bevolkingsgroep wordt er vaak gekozen voor een kerkelijke uitvaart.

De kerkdienst wordt in overleg met de geestelijke die voorgaat in de dienst samengesteld, er worden liederen uitgekozen, liturgische teksten uitgezocht. Ook zal er in de meeste gevallen ruimte zijn voor een persoonlijke noot zoals een in memoriam, gedicht van de kleinkinderen voor hun opa of oma. U dient echter wel rekening te houden met de gebruiken van de kerk zo is het veelal niet toegestaan om in de Rooms-katholieke kerk persoonlijke muziek te draaien. Gelukkig kan er in overleg steeds meer en is het vaak een kwestie van de wensen bespreekbaar maken met de voorganger.

De avondwake

Bij mensen met een katholieke levensovertuiging en er wordt gekozen voor een kerkelijke uitvaart gebeurd dit meestal in combinatie met een avondwake. Dit is van oudsher de avond voor de uitvaart waar men zich voorbereid op de dag van de uitvaart. Nu wordt dit vaak gecombineerd met een wat vrijere invulling en vaak wordt het gecombineerd met na afloop van de avondwake de belangstellenden in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen van de overledene en de nabestaanden te condoleren. Vaak zal een overledene bij de avondwake in de kerk zijn, indien dit gewenst is moet er een moment afgesproken wanneer de overledene naar de kerk gebracht moet worden. Na afloop van de avondwake kan de overledene meestal de nacht in de kerk blijven, indien dit niet mogelijk is in de kerk van uw keuze moet de overledene na afloop van de avondwake teruggebracht worden naar de plek van opbaring.

Invulling van de dienst

Indien er een kerkelijke uitvaart georganiseerd wordt, dient u rekening te houden met het volgende: De dienst in de kerk wordt in samenspraak met de geestelijke samengesteld, de uitvaartbegeleider heeft hier geen bemoeienis mee maar kan wel een aantal praktische zaken uit handen nemen zoals bijvoorbeeld het vervaardigen van een liturgie en het vervoer van de overledene naar de kerk.

Wie zorgt ervoor dat de overledene in de kerk gebracht wordt? Doet u dat als nabestaanden zelf of moet dit verzorgt worden door de uitvaartbegeleider?