vraag en antwoord papieren en organiseren

Na het overlijden wordt u geconfronteerd met aantal formaliteiten die afgewikkeld moeten worden.

 

Dokterspapieren

Na het overlijden schrijft de dokter twee formulieren uit een zogenaamde A en een B verklaring. In de A verklaring wordt beschreven dat iemand op natuurlijke wijze is overleden, en op welke dag. De B verklaring is voor het CBS (centraal bureau voor statistiek) hierin wordt de vermoedelijke oorzaak van overlijden in vastgelegd. U heeft beide formulieren nodig voor de aangifte van overlijden.

 

Aangifte van overlijden

De aangifte van overlijden moet gebeuren bij de burgerlijke stand in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. De ambtenaar heeft de volgende papieren nodig:  De dokterspapieren en het ingevulde formulier “aangifte van overlijden.” Ook moet de degene die aangifte komt doen zich kunnen legitimeren. De gemeente zal de overledene uitschrijven uit het bevolkingsregister en er wordt een akte van overlijden opgesteld. Na ondertekening zal de gemeente het verlof tot begraven c.q. cremeren afgeven. Met dit verlof wordt toestemming gegeven door de burgemeester voor het begraven/cremeren van de overledene. Ook kunt u nu een uittreksel uit het overlijdensregister mee krijgen. Met deze akte van overlijden kunt u de nalatenschap van de overledene afwikkelen. Hieronder vindt u een document waarin u de benodigde gegevens kunt invullen voor het aangeven van een overlijden.

 

Crematie/begrafenis aanvragen

U kunt telefonisch een aanvraag doen bij het crematorium van uw keuze. Het crematorium zal ook een aanvraag formulier van u willen ontvangen met daarop de benodigde gegevens, dit kan veelal per fax of email en op de dag van de uitvaart neemt u het formulier samen met het verlof en registratie formulier mee naar het crematorium.

Voor een begrafenis moet u de aanvraag indienen bij de begraafplaatsbeheerder, veelal is de begraafplaats van de Gemeente maar soms ook van de kerk of van een particuliere organisatie. Op de dag van de begrafenis neemt u het ingevulde “aanvraagformulier begrafenis”, het het verlof en registratie formulier mee naar de begraafplaats en overhandigd dit aan de beheerder.

 

Registratieformulier

U ziet hieronder ook een een formulier het zogenoemde registratieformulier. Dit formulier in combinatie met aanvraagformulier en het verlof zijn de benodigde papieren die u dient te overhandigen aan of de crematorium medewerker of de beheerder van de begraafplaats. In het registratie formulier zijn de elementaire gegeven omtrent de uitvaart in opgenoemd. Ook wordt gebruik gemaakt van een registratie nummer welke correspondeert met de overledene. In uw geval kan dit nummer uniek zijn bv. 0001.Op de uitvaartkist moet dit nummer ook leesbaar aangebracht worden.

 

Onderstaande formulieren kunt u downloaden, invullen en uitprinten

Registratie formulier

Registratie formulier

Word icoon

Aangifte overlijden

 

Word icoon

Aanvraag crematie

Word icoon

Aanvraag begrafenis